紐西蘭航空
紐西蘭航空
紐西蘭航空

NZ紐西蘭航空機票搜尋比價

紐西蘭航空提供紐西蘭內陸及國際航班服務,並往返澳洲、西南太平洋、亞洲、北美洲和英國

南半球旅遊,紐澳便宜機票,紐西蘭航空、奧克蘭、基督城、威靈頓、皇后鎮、太平洋島嶼、斐濟、東加、大溪地

最新促銷
最新促銷
  搭紐航、免費送「去程高鐵票」
  -商務艙/豪華經濟艙限定-
  凡於活動期間透過可樂旅遊購買紐西蘭航空台灣往紐西蘭/澳洲/南太平洋島/南美洲之商務艙或豪華經濟艙機票,旅客憑紐西蘭航空(086)機票號碼及有效期內之高鐵訂位代號,(旅客需自行於高鐵官網https://irs.thsrc.com.tw/IMINT/預訂,請勿自行前往付費),即可免費獲得由紐西蘭航空提供之「去程高鐵標準車廂車票電子憑證(單程)」。
 • • 銷售期間:2019/11/19-2020/01/31(訂位&開票) 。 • 旅行期間:2019/11/19-2020/02/28(2020/01/21-30不適用) 。 • 適用航班及艙等:去程限搭紐西蘭航空NZ78 台北-奧克蘭,國際線至少一段搭乘紐西蘭航空商務艙(J/Z/D/C)及豪華經濟艙 (A/O/E/U) 。 • 適用航點:桃園出發往返紐西蘭/澳洲/南太平洋島/南美洲*(限來回票種) • 適用票種:適用大人、兒童票。(團體票、免費票、嬰兒票不適用。) • 申請方式:旅客在備妥機票號碼及自行預訂高鐵(請勿自行付費)並取得訂位代號之後,於表單https://forms.gle/324dw5kUasZRbBS56 填寫個人資料並提交,紐西蘭航空將於申請日起之7天內以email方式回傳付款完畢之高鐵代號至申請人信箱。
 • 其他注意事項
  1.此專案之高鐵可搭乘日期限同機票出發當日或前1日之標準車廂。出發站不限,目的站限桃園站。如旅客預訂之高鐵日期不符合本活動辦法,視同無異議自願放棄。 2.旅客須在預訂高鐵成功並取得高鐵訂位代號當日且在每週一至四(工作日)及紐航航班出發前6個日曆天(不含當日)之前提交申請資料,提交後不得更改。逾期提交、資料錯誤或資料不符活動辦法者,視同無異議自願放棄本優惠,紐西蘭航空將不受理任何原因情況下之再次申請。 3.旅客須自行於高鐵自助報到機或是高鐵櫃台憑高鐵訂位代號及申請資料上之身分證字號或是護照號碼領取實體車票。旅客如於便利商店取票,需自行支付TWD10之服務手續費。 4.本活動每位旅客僅限參與乙次,活動期間憑機票號碼申請乙次免費標準車廂車票且僅認定首次申請之提交資料,同票號或同旅客之再次申請將不再提供此優惠。 5.旅客須自行安排高鐵與航班間之適當接駁時間。 6.由紐西蘭航空付款後之高鐵訂位代號一旦提供至申請人信箱,旅客如遇自願/非自願航班或車班異動,旅客均須自理高鐵車次調整。紐西蘭航空不受理後續高鐵車票之更改及退費需求。紐航航班之異動更改,請洽原購票旅行社。 7.本優惠不得折現、延用,若無使用視同放棄。 8.紐西蘭航空保有活動修改及最終釋義之權益。
紐西蘭航空其它航點
熱門航點
熱門航點

紐西蘭【奧克蘭】/直航
19,427起/未稅

紐西蘭【基督城】
24,402起/未稅

紐西蘭【威靈頓】
24,402起/未稅

紐西蘭【昆士頓】
25,550起/未稅

法屬玻里尼西亞【大溪地】
32,537

斐濟【那地】
32,537

薩摩亞【阿皮亞】
32,537

庫克群島【拉羅湯加】
32,537

東加王國【努瓜婁發】
32,537
▶想要快速卡位,請使用【有位低價機票搜尋系統】查機票、訂機票一次搞定!
紐西蘭航空其它航點
飛航特色
飛航特色
   
 • 航網!紐航以紐西蘭奧克蘭機場為樞紐,往返紐西蘭內陸20餘個航點、太平洋島嶼。
 •  
 • 航班!可經由香港、東京(轉機或停留均可)或上海(需停留)搭乘紐航前往奧克蘭。
 •  
 • 便捷!為星空聯盟〈Star Alliance〉成員,提供全球綿密順暢的飛航服務及會員獎勵。
 •  
 • 口碑!已連續四年獲權威航空網站 AirlineRatings.com 評選「全球年度最佳航空公司」。
紐西蘭航空其它航點